Indywidualni.pl – zaproszenie do udziału w projekcie

  • 13.05.2022, 14:01
  • sp fajslawice
Indywidualni.pl – zaproszenie do udziału w projekcie

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła dzięki współpracy z firmą Librus – dostawcą dziennika elektronicznego dla naszej placówki, dołączyła do projektu „Indywidualni.pl”, którego ideą jest umożliwienie rodzicom poznania indywidualnej strategii uczenia się ich dzieci oraz dostarczenia im wskazówek, jak je wspierać w procesie zdobywania wiedzy. Sami uczniowie zaś dzięki udziałowi w projekcie mają szansę zdobyć wiele informacji o sobie samych i o tym jak się uczyć, co pozwoli im wzmocnić poczucie własnej wartości i pozytywne nastawienie do nauki.

Głównym celem projektu jest identyfikacja  potencjału uczniów oraz rozwój ich mocnych stron. Projekt skierowany jest zarówno do uczniów, rodziców, jaki i nauczycieli. Niezwykle ważne było dla twórców projektu, by wszystkie informacje na temat ucznia oraz niezbędne zasoby dla nauczyciela były w jednym miejscy, dlatego projekt „Indywidualni.pl” zintegrowany został z rozwiązaniem LIBRUS Synergia.

Podstawą projektu jest pakiet testów online, za pomocą których określane są mocne strony i predyspozycje oraz strategie uczenia się. Testy zostały przygotowane do wszystkich etapów edukacyjnych i identyfikują pięć kluczowych obszarów, które determinują strategię uczenia się każdego z nas.

  1. Ustalenie dominującego zmysłu,
  2. Ustalenie indywidualnych tendencji w zakresie przetwarzania informacji,
  3. Ustalenie lateralizacji, czyli stronności dla oka, ucha, ręki i nogi oraz określenie naturalnej odporności na stres,
  4. Ustalenie tendencji do pracy indywidualnej lub zespołowej (afiliacja),
  5. Ustalenie indywidualnego profilu wielorakich inteligencji (inteligencja lingwistyczno-językowa, logiczno-matematyczna, interpersonalna, wizualno-przestrzenna, kinestetyczna, muzyczna, intrapersonalna).

Dostęp do testów dla uczniów naszej szkoły jest bezpłatny.

sp fajslawice

Zdjęcia (22)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe