Jubileusz 100-lecia naszej szkoły

  • 24.10.2019, 21:24
  • sp fajslawice
Jubileusz 100-lecia naszej szkoły

"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości
 nie jest godzien szacunku teraźniejszości
 ani prawa do przyszłości".

Józef Piłsudski

17 października 2019 roku to dzień, w którym cała nasza społeczność szkolna świętowała 100-lecie istnienia naszej placówki. Z tej okazji przybyli do nas przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych z naszą placówką szkół, przedstawiciele współpracujących z nami instytucji, firm i organizacji, a także rodzice i mieszkańcy gminy.

Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka reprezentował zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Lipa.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego przybył do nas Mirosław Tarkowski - pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim.

Władze oświatowe reprezentował wicekurator oświaty Eugeniusz Pelak i dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie Arkadiusz Kwieciński.

Z powiatu krasnostawskiego zaszczycili nas swoją obecnością starosta powiatu Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego Justyna Przysiężniak, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Ewa Nieścior oraz radni powiatu krasnostawskiego Tadeusz Chruściel i Józef Wroński.

Władze gminne reprezentowali: wójt gminy Janusz Pędzisz, zastępca wójta Mieczysław Paluch, skarbnik gminy Renata Mendel, przewodniczący Rady Gminy Fajsławice Sławomir Michalak wraz z radnymi, zastępca przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Socjalnych Jolanta Greczkowska oraz kierownik Referatu Oświaty Zofia Greczkowska.

Miło nam było również gościć przedstawicieli współpracujących z nami instytucji, firm i organizacji w tym: Sławomira Kozła wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie,  Cecylię Jagiełło dyrektora Banku Spółdzielczego w Fajsławicach, Agatę Wójtowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie, Janusza Grzesiaka prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych w Fajsławicach, Adama Polskiego - prezesa Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, Tadeusza Bochniarza z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żaczek”, Zbigniewa Bednarczyka z  Ludowego Uczniowskiego Klubu Szachowego "LUKSZ Fajsławice",  Roberta Jaworowskiego z Księgarni Libra w Piaskach oraz Dariusza Janiszka Usługi Gastronomiczne .

W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych z nami szkół: Danuta Błaszczak ze Szkoły Podstawowej im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, Krzysztof Suszek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, Agnieszka Kasprzak ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach, Teresa Kuśmierzak z Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach, Elżbieta Sawa ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym, oraz Marian Bogusz ze Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Siedliskach Drugich.

W tak ważnej dla naszej szkoły chwili nie mogło również zabraknąć byłych dyrektorów: Stanisława Rogowskiego - dyrektora szkoły podstawowej w latach 1966-1967, Jadwigi Szymańskiej - dyrektor szkoły w latach 1980-1984 oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, którzy pracowali w tutejszej placówce.

Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele p.w. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach przez ks. proboszcza Andrzeja Domańskiego i ks. Tomasza Ślusarczyka. Następnie cała społeczność szkolna, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy przeszli w uroczystym pochodzie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew i z udziałem pocztów sztandarowych zaproszonych placówek oświatowych do budynku naszej szkoły gdzie wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez naszych uczniów pod kierunkiem Beaty Świstowskiej i Marka Borowika, a także układu choreograficznego uczniów klas trzecich przygotowanego pod kierunkiem Wiesławy Sidor i Joanny Kulbaki. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję cofnąć się w czasie do początków nauczania, przypomnieć sobie jak powstawała nasza pierwsza polska uczelnia oraz jak przebiegało nauczanie w Polsce podczas zaborów, a także sięgnąć pamięcią do początków naszej szkoły i okoliczności nadania jej imienia.

Po części artystycznej nadszedł czas podziękowań i głos zabrali przybyli goście. Grzegorz Lipa wręczył dyplom uznania za konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dostrzeganie ich potencjału oraz rozwijanie ich talentu i pasji, a także za aktywność społeczną, troskę o środowisko naturalne oraz dbałość o dobro wspólne "Małej Ojczyzny".

Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak wraz z dyrektorem delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie Arkadiuszem Kwiecińskim przekazali Pani dyrektor i całej społeczności szkolnej wyrazy uznania dla dorobku szkoły opartego na kształceniu i wychowaniu młodzieży w duchu poszanowania fundamentalnych wartości dobra, prawdy i piękna. Podziękowali także za oddanie, serce oraz odpowiedzialność w kształtowaniu umysłów i postaw kolejnych pokoleń.

Mirosław Tarkowski, w imieniu Marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, podziękował nauczycielom i pedagogom  za okazywaną uczniom na przestrzeni tych wszystkich lat pomoc w osiąganiu sukcesów i podejmowaniu najtrudniejszych wyzwań. Życzył także aby nie zabrakło energii do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań służących stałemu podnoszeniu jakości kształcenia dzieci i młodzieży oraz by codzienna praca - wymagająca samozaparcia, cierpliwości i wytrwałości - zrodziła wiele pięknych owoców, przynosiła satysfakcję oraz radość w życiu zawodowym i osobistym.

Wójt gminy Fajsławice Janusz Pędzisz wraz ze swym zastępcą Mieczysławem Paluchem jako przedstawiciele organu prowadzącego naszą placówkę podziękowali za współpracę, a jako byli dyrektorzy szkoły za wkład w jej rozwój i razem spędzony czas. Ponadto, wręczyli Pani dyrektor nagrodę za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej i zarządzaniu szkołą.

Przewodniczący Rady Rodziców Leszek Wójcik w kilku słowach opowiedział o współpracy rodziców z naszą placówką, która zawsze układała się pomyślnie i na pierwszym miejscu stawiała dobro naszych uczniów.

Ponadto wszyscy przybyli goście złożyli naszym nauczycielom, pedagogom i pracownikom administracji i obsługi życzenia i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dalszej części spotkania dyrektor naszej szkoły Aneta Kosmala wręczyła 13 nauczycielom nagrody dyrektora za pracę wychowawczo-dydaktyczną w ubiegłym roku szkolnym. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Emilia Bogusz, Tomasz Bogusz, Agnieszka Czemerys, Aleksandra Jaszak, Katarzyna Jaszak, Ewa Kasprzak, Iwona Sałaga, Wiesława Sidor, Dagmara Soska, Jolanta Szymańska-Wacławik, Ewa Szyszko, Jerzy Wit oraz Wojciech Wypych.

Na korytarzu szkolnym zebrani mogli obejrzeć wystawę historyczną przedstawiającą najważniejsze wydarzenia ze 100-letniej historii szkoły, prezentacje multimedialne ze zdjęciami klasowymi pochodzącymi z kronik szkolnych oraz od mieszkańców gminy - naszych absolwentów, a także fotograficzną dokumentację budowy obecnej siedziby placówki, uroczystej wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 1996/97 połączonej z oddaniem szkoły do użytku, rozbudowy placówki i nadania imienia Powstańców Styczniowych.

Wszyscy przybyli goście mogli także spróbować przepysznych ciast upieczonych przez rodziców naszych uczniów, regionalnych specjałów (pierogów, masła czosnkowego, domowego smalczyku oraz własnoręcznie wypiekanego chleba) przygotowanych przez Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach oraz domowej grochówki przygotowanej przez Dariusza Janiszka.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, owocną współpracę przez te wszystkie lata, a także wspaniałą atmosferę w dniu jubileuszu 100-lecia naszej szkoły.

 

sp fajslawice

Zdjęcia (57)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe