PLAN LEKCJI

Plan lekcji II semestr 2021/2022

Klasa 1 - Ewa Szyszko

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
2 8:55- 9:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
3 9:55- 10:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. religia
4 10:50- 11:35 edu. wczesn. j. angielski  religia edu. wczesn. edu.wczesn.
5 11:55- 12:40 koła   j. angielski edu.wczesn.  

 

Klasa 2A - Małgorzata Madeja

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 edu. wczesn. edu. wczesn. j. angielski religia edu. wczesn.
2 8:55- 9:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
3 9:55- 10:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
4 10:50- 11:35 edu. wczesn. edu. wczesn. edu.wczesn. edu. wczesn. edu.wczesn.
5 11:55- 12:40 koła   religia edu.wczesn. j. angielski

 

Klasa 2B -Joanna Kulbaka

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
2 8:55- 9:40 edu.wczesn. edu. wczesn. j. angielski edu. wczesn. edu. wczesn.
3 9:55- 10:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
4 10:50- 11:35 j. angielski edu. wczesn. edu.wczesn. edu. wczesn. edu.wczesn.
5 11:55- 12:40 religia religia edu.wczesn.   koła

 

Klasa 3A - Urszula Paluch

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
2 8:55- 9:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
3 9:55- 10:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
4 10:50- 11:35 edu. wczesn. edu. wczesn. religia religia j. angielski
5 11:55- 12:40 edu. wczesn. koła j. angielski   edu. wczesn.

 

Klasa 3B - Małgorzata Kopeć

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 edu. wczesn. religia edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
2 8:55- 9:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
3 9:55- 10:40 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn.
4 10:50- 11:35 edu. wczesn. edu. wczesn. j. angielski edu. wczesn. religia
5 11:55- 12:40 j. angielski edu. wczesn.   koła edu. wczesn.

 

Klasa 4A - Magdalena Borowiec

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 w-f inf_1/inf_2 przyroda j. angielski matematyka
2 8:55- 9:40 j. angielski matematyka w-f w-f j. polski
3 9:55- 10:40 matematyka język polski religia matematyka j. angielski
4 10:50- 11:35 muzyka technika j. polski j. polski historia
5 11:55- 12:40 j. polski w-f plastyka religia przyroda
6       koła   godz-wych

 

 Klasa 4B - Monika Dumała

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski j.angielski religia j.matematyka przyroda
2 8:55- 9:40 j.polski j.polski w-f religia j. angielski
3 9:55- 10:40 plastyka w-f j. polski j. polski matematyka
4 10:50- 11:35 historia matematyka przyroda muzyka w-f
5 11:55- 12:40 w-f technika matematyka   j. polski
6 12:50-13:35 koła informatyka     godz-wych

 

Klasa 5 - Iwona Sałaga

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j. polski j. polski historia j. polski matematyka
2 8:55- 9:40 geografia w-f / w-f religia w-f / j. ang w-f / j. ang
3 9:55- 10:40 matematyka matematyka j.ang / w-f w-f / j. ang j. polski
4 10:50- 11:35 j.ang / w-f muzyka j. ang / w-f matematyka biologia
5 11:55- 12:40 technika historia j. polski inf / inf plastyka
6 12:50- 13:35     koła religia godz-wych
7  13:40- 14:25          


Klasa 6 - Marek Borowik

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka plastyka godz-wych religia j. polski
2 8:55- 9:40 j. angielski j. angielski j. polski matematyka historia
3 9:55- 10:40 j. polski geografia matematyka w-f matematyka
4 10:50- 11:35 biologia j. polski technika j. angielski muzyka
5 11:55- 12:40 historia w-f religia j. polski  
6 12:50- 13:35 w-f koła w-f informatyka  
7  13:40- 14:25          


Klasa 7A - Alicja Greczkowska

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geografia j.angielski matematyka biologia j. polski
2 8:55- 9:40 j. polski chemia historia j. polski matematyka
3 9:55- 10:40 j. angielski matematyka j. polski historia geografia
4 10:50- 11:35 w-f biologia chemia w-f j. angielski
5 11:55- 12:40 j. niemiecki j. polski w-f matematyka muzyka
6 12:50- 13:35 fizyka religia fizyka religia plastyka
7 13:40- 14:25 godz-wych w-f j. niemiecki wdż inf / inf

 

Klasa 7B - Ewa Kasprzak

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j. polski matematyka j. angielski w-f j. angielski
2 8:55- 9:40 matematyka historia matematyka biologia geografia
3 9:55- 10:40 w-f w-f fizyka j. polski w-f
4 10:50- 11:35 j. niemiecki j. polski j. polski matematyka j. polski
5 11:55- 12:40 j. angielski geografia j. niemiecki religia biologia
6 12:50- 13:35 muzyka fizyka chemia chemia religia
7 13:40- 14:25 wdż plastyka godz-wych inf / inf historia


Klasa 8A - Dagmara Soska

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 - 8:45 historia wos wos geografia w-f
2 8:55 - 9:40 w-f matematyka j. polski matematyka j. polski
3 9:55 - 10:40 biologia j. polski chemia religia j. angielski
4 10:50 - 11:35 matematyka w-f

w-f

historia chemia
5 11:55 - 12:40 j. polski j. angielski fizyka j. polski matematyka
6 12:50 - 13:35 j. niemiecki godz-wych j. niemiecki j. angielski fizyka
7 13:40- 14:25 koła inf/ inf edb koła religia
8 14:30- 15:15         wdż

  

Klasa 8B - Beata Świstowska

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 - 8:45 j.niem / j.ang matematyka j. polski w-f historia
2 8:55 - 9:40 w-f j. polski j.ang / j.niem geografia matematyka
3 9:55 - 10:40 j.ang / j.niem historia  j. niem / j. ang matematyka j. polski
4 10:50 - 11:35 j. polski chemia matematyka j. polski fizyka
5 11:55 - 12:40 fizyka wos chemia j. ang/ j.ang inf / inf
6 12:50 - 13:35 biologia w-f religia godz-wych wos
7 13:40- 14:25 koła wdż koła religia w-f
8 14:30- 15:15         edb