NAUCZYCIELE

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Fajsławicach:

 

   Dyrektor ANETA KOSMALA – nauczyciel dyplomowany
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo, organizacja i zarządzanie oświatą

 

Wicedyrektor - WOJCIECH WYPYCH – nauczyciel dyplomowany
język angielski, informatyka

 

mgr JADWIGA BEDNARCZYK – nauczyciel mianowany
chemia, matematyka, matematyka z elementami informatyki

 

mgr ALICJA GRECZKOWSKA - nauczyciel dyplomowany
nauki polityczne, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, organizacja i zarządzanie oświatą

 

mgr EWA KASPRZAK - nauczyciel dyplomowany
matematyka, technika

 

mgr MAGDALENA KOSIERB - nauczyciel mianowany
geografia

 

mgr MAREK BOROWIK - nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne, plastyka

 

mgr MONIKA DUMAŁA - nauczyciel mianowany
chemia, matematyka

 

mgr ALEKSANDRA JASZAK - nauczyciel mianowany
język niemiecki

 

mgr ANGELIKA BŁAZIAK – nauczyciel dyplomowany
wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia, oligofrenopedagogika

 

mgr EMILIA BOGUSZ – nauczyciel mianowany
oligofrenopedagogika

 

mgr TOMASZ BOGUSZ – nauczyciel dyplomowany
fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka

  

mgr AGNIESZKA CZEMERYS – nauczyciel dyplomowany
teologia, wychowanie prorodzinne i seksualne, wychowanie artystyczne, choreografia

 

mgr AMELIA BOGUSZ – nauczyciel mianowany
pedagogika opiekuńcza, pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

 

mgr PAULINA GRECZKOWSKA – nauczyciel mianowany
edukacja wczesnoszkolna

 

mgr BARBARA KARLUK – nauczyciel dyplomowany
teologia, przyroda, bibliotekoznawstwo, zarządzanie

 

mgr MAŁGORZATA KOPEĆ – nauczyciel mianowany
wczesnoszkolna edukacja zintegrowana

 

 wz JOANNA KULBAKA – nauczyciel mianowany
nauczanie zintegrowane

 

wz MAŁGORZATA MADEJA – nauczyciel mianowany
pedagogika wczesnoszkolna

 

  mgr URSZULA PALUCH – nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, psychopedagogika

 

mgr JOLANTA POLSKA – nauczyciel mianowany
pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna kl. I-III

 

mgr EWA SALECKA – nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

 

mgr IWONA SAŁAGA – nauczyciel mianowany
historia, filologia polska, bibliotekoznawstwo

 

wz WIESŁAWA SIDOR – nauczyciel mianowany
nauczanie zintegrowane

 

mgr BEATA ŚWISTOWSKA – nauczyciel dyplomowany
filologia polska

 

mgr DAGMARA SOSKA – nauczyciel dyplomowany
filologia angielska

 

mgr EWA SZYSZKO – nauczyciel mianowany
pedagogika specjalna i wczesnoszkolna

 

mgr JOLANTA SZYMAŃSKA-WACŁAWIK – nauczyciel mianowany
wychowanie plastyczne, język polski, historia, pedagog

 

mgr JERZY WIT – nauczyciel mianowany
geografia, przyroda

 

mgr MAGDALENA BOROWIEC nauczyciel kontraktowy
filologia angielska, oligofrenopedagogika

 

mgr ANNA BARAN - nauczyciel dyplomowany
katecheza, matematyka z elementami informatyki, pedagogika, oligofrenopedagogika

 

mgr KATARZYNA JASZAK - nauczyciel kontraktowy
pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagogika –edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

 

 mgr ANNA WOLIŃSKA - nauczyciel kontraktowy
pedagogika przedszkolna

 

mgr MAGDALENA ADAMIAK - nauczyciel kontraktowy
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika

 

mgr PATRYCJA KALISZ - nauczyciel kontraktowy
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką kreatywności

 

mgr JOANNA KOWALCZYK - nauczyciel kontraktowy
pedagogika, edukacja specjalna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju - wczesna interwencja, diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspomagający

 

mgr KAROLINA KASPRZAK - nauczyciel kontraktowy
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną, nauki humanistyczne

 

Ks. MARCIN SMALEC - nauczyciel mianowany
teologia, nauczyciel religii